သံသရာ  

September 09, 2007

သံသရာ

ဟိုကိုင္းဖ်ားမွာ
ပြင့္သစ္စ ပန္းကေလးတစ္ပြင့္
ငြားငြားစြင့္စြင့္ ပြင့္ေနေလရဲ႕
ခ်ဴလိုသူ ေျခြယူမွာလား
ဥယ်ာဥ္မွဴး အလွရွဳမွာလား
ပန္းကေလးဘ၀
တစ္ခဏ စာနာၾကည့္မိတယ္။

ခူးေျခြယူ ပန္ဆင္သူမဲ့တဲ့အျပင္
နင္းေျခသူ လူေတြရဲ႕ၾကားမွာ
အေလ့က်ပန္းကေလးေတြကေတာ့
မ်က္ႏွာငယ္ရွာတယ္ေလ။

ေတာ္၀င္ သဇင္ပန္းျဖစ္ျဖစ္
လမ္းေဘးက ရနံ႔မေမႊးတဲ့ပန္းျဖစ္ျဖစ္
တစ္ေန႔ေန႔ေတာ့ ေၾကြၾကမွာပဲ

ေ၀မယ္... ေၾကြမယ္...

တစ္ပြင့္ေၾကြရင္ တစ္ပြင့္ျပန္ေ၀မယ္

ေၾကြျခင္းဟာ ပြင့္ျခင္းပဲ

သံသရာ။

AddThis Social Bookmark Button


4 comments: to “ သံသရာ

 

© 2007 - Aye Chan Thu | Design by Amanda @ Blogger Buster