အလြမ္း  

August 16, 2007

အလြမ္း

'အလြမ္း' တဲ့
စကားလံုးႏွစ္လံုးတည္းေပမဲ့
သူ႔ရဲ႕အင္အား
အရမ္းႀကီးမားတယ္
သူက
မီးေတာင္လို ေပါက္ကြဲေအာင္
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သလို
ေရခဲျမစ္ ျဖစ္သြားဖို႔လည္း
၀န္မေလးဘူး
သူ႔မွာ
အခ်ိန္နာရီ
ရာသီဥတု
ဘာတစ္ခုမွ သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိဘူး
လူပုဂၢိဳလ္
ေနရာေဒသ
ဘာပညတ္ခ်က္မွ မရွိဘူး
သူ႔ကို
ေခါင္းစဥ္တပ္ရင္လည္း
အလြမ္းရယ္လို႔ မမည္ေတာ့ဘူး
စူးစမ္းတတ္တဲ့အရြယ္မွာ
႐ူးႏွမ္းသြားေစတာလည္း
ဒီအလြမ္းပဲ
ဂႏၴ၀င္ကဗ်ာေတြမွာ
ရာႏႈန္းမ်ားမ်ားပါေနတာလည္း
ဒီအလြမ္းပဲ
ေနထိုးရင္လည္း လြမ္း
ေလတိုးရင္လည္း လြမ္း
မိုးတစ္ၿပိဳက္ႏွစ္ၿပိဳက္က်လည္း လြမ္း
လမိုက္ညလည္း လြမ္း
လြမ္း ....

AddThis Social Bookmark Button


0 comments: to “ အလြမ္း

 

© 2007 - Aye Chan Thu | Design by Amanda @ Blogger Buster