ဘေလာက္ဂါ  

August 19, 2007

ဘေလာက္ဂါ

'လူ'
ဆိုတာမ်ဳိးက ပံုစံခြက္ခ်လို႔မရဘူး
ေဘာင္ခတ္လို႔ မရဘူး
အေတြးအေခၚေတြကိုလည္း ကန္႔သတ္လို႔မရဘူး

ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား၊
အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္၊
အသိခ်င္း ေ၀ငွ၊
မတူတာ ျငင္းခံု၊

အေျဖရွာ၊ ညႇိႏိႈင္း၊
စိတ္တိုင္းက် ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ သေဘာကြဲလြဲႏိုင္တဲ့
ဘေလာက္ကို
ခံုမင္တာ
ကြၽန္မအျပစ္ မဟုတ္ပါလားေနာ္။

AddThis Social Bookmark Button


3 comments: to “ ဘေလာက္ဂါ

 

© 2007 - Aye Chan Thu | Design by Amanda @ Blogger Buster